ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะฯ

ส.ค. 07 2560

image

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะฯ

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงหิน และงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนทำน้ำหมักจุลินทรีย์

ด้วยเทศบาลตำบลบางม่วง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงหิน และงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนทำน้ำหมักจุลินทรีย์ โดยมีรายละเอียดตามประกาศนี้

ราคากลางรวมทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,369,000 บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 7 - 23 สิงหาคม 2560
โดยในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางใหญ่ และในระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ยื่น ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ