ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ม.ค. 01 2562

image

รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลบางม่วง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามข้อมูลเอกสารแนบ)

เทศบาลตำบลบางม่วง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามข้อมูลเอกสารแนบ)