เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เทศบาลตำบลบางม่วง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล

ม.ค. 07 2562

เทศบาลตำบลบางม่วง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูและข้าราชการครู

ด้วยเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูและข้าราชการครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้

- ตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (อันดับ คศ. 1) จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

เทศบาลตำบลบางม่วง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-924-9480 ต่อ 110