ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ขอเชิญร่วมส่งบุตรหลานเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ

พ.ย. 02 2561

ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์วัฒนธรรมไทย งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

ด้วยเทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมกำหนดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์วัฒนธรรม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยหลักเกณฑ์การรับสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นเด็กผู้หญิง อายุระหว่าง 10-12 ปี , แต่งกายชุดไทยในการประกวด , มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล ทั้งนี้ รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 20 คนเท่านั้น รางวัลในการประกวด มีดังนี้ รางวัลที่ 1 เป็นเงินรางวัลพร้อมสายสะพานและถ้วยรางวัล และรางวัลที่ 2 , รางวัลที่ 3 , รางวัลชมเชย และรางวัลขวัญใจมหาชน

ท่านที่มีความสนใจ สามารถติดต่อและยื่นใบสมัครการประกวด ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-924-9480 ต่อ 110

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ
https://goo.gl/cJoM8a