ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ลอยกระทงปี 2561 นี้ พบกันที่เทศบาลตำบลบางม่วง !

พ.ย. 02 2561

ลอยกระทงปี 2561 นี้ พบกันที่เทศบาลตำบลบางม่วง !

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่งนำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่งภายในงาน จัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ (อายุ10-12 ปี) การประกวดกระทงสวยงาม อีกทั้งยังขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยไทย และชมชุดการแสดงจากนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง
หากสนใจร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ สามารถอ่านหลักเกณฑ์ได้ที่นี่
https://goo.gl/cJoM8a

และหลักเกณฑ์การประกวดกระทงสวยงาม อ่านได้ที่นี่
https://goo.gl/CYx3EA