ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

บริการวิชาการรายการกฎหมายกับข่าวใกล้ตัว

ม.ค. 15 2559

บริการวิชาการรายการกฎหมายกับข่าวใกล้ตัว

รายการนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จัดทำขึ้นเพื่อบริการวิชาการให้แก่คนในชุมชนเทศบาลบางม่วง โดยได้รับความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเทศบาลบางม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในชีวิตประจำวัน....

?