ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

มาร่วมกันกวาดล้างไข้เลือดออก 2559 ด้วยมาตรการ 3 เก็บ

ม.ค. 11 2559

มาร่วมกันกวาดล้างไข้เลือดออก 2559 ด้วยมาตรการ 3 เก็บ

มาตรการ 3 เก็บ ไม่มีที่ให้ยุงแพร่พันธุ์ คือ
เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่

?

เกร็ดความรู้โดย?สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์?