เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

โครงการวันเทศบาล ปี 2562

เม.ย. 24 2562

นเทศบาล

วันที่ 24 เมษายน 2652 - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการวันเทศบาล

วันนี้ (วันที่ 24 เมษายน 2562) นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายนางนิทรา ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการวันเทศบาล