ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

อบรมกฎหมายน่ารู้ ประจำปี 2562

มี.ค. 07 2562

รอบรมกฎหมายน่ารู้

วันที่ 7 มกราคม 2652 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันนี้ (7 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรม ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน