เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ก่อสร้างยกระดับลานพื้นกีฬา คสล. (สนามบาสเกตบอล)

ม.ค. 07 2562

สนามบาสเกตบอล

วันที่ 7 มกราคม 2652 - ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการก่อสร้างยกระดับลานพื้นกีฬา คสล. (สนามบาสเกตบอล)

วันที่ 7 มกราคม 2562 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการก่อสร้างยกระดับลานพื้นกีฬา คสล. (สนามบาสเกตบอล) ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบางม่วง