ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

ม.ค. 11 2562

งานวันเด็ก 2562

วันที่ 11 มกราคม 2652 - เทศบาลตำบลบางม่วง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2652 - เทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่งนำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆเสริมสร้างทักษะและเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้กล้าแสดงออก สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"