ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ก.ย. 27 2562

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 - นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562"

 

อ่านเพิ่มเติม: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ รางวัลชนะเลิศ...

โครงการวันเทศบาล ปี 2562

เม.ย. 24 2562

นเทศบาล

วันที่ 24 เมษายน 2652 - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการวันเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการวันเทศบาล ปี 2562