ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบางม่วง

ตราเทศบาลตำบลบางม่วง (โลโก้ ตราสัญลักษณ์)

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบางม่วง

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลบางม่วง
โดยมาจากชื่อตำบลบางม่วง เมื่อครั้งอดีตในสมัยรัชกาลที่ 1 หน่วยงานราชการได้มีการออกสำรวจและได้พบว่าบริเวณนี้มีต้นมะม่วงขึ้นมากมาย จึงตั้งชื่อว่า "ตำบลบางม่วง" เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่
จากการสำรวจข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ให้ความเห็นว่าต้นมะม่วงที่พบมากมายในสมัยนั้น คือ มะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน และมะม่วงพันธุ์ยายกล่ำ


เทศบาลตำบลบางม่วงจึงใช้ต้นมะม่วง เป็นตราสัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและรักษาเอกลักษณ์ให้ดำรงสืบไป


ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
(คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่)

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบางม่วง