ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะพัฒนาการศึกษาอันเป็นปัจจัยสำคัญ ยิ่งต่อการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาสังคมด้วยเหตุนี้?ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง?จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการศึกษาที่หมายมุ่งให้มีสภาพศึกษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อให้เด็กวัยเรียนลูกหลานของชาวเทศบาลตำบลบางม่วงได้มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน?
?????เทศบาลตำบลบางม่วงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาด้านการศึกษาควรเริ่มต้นตั้งแต่ เด็ก จึงได้มีนโยบายในการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ขึ้นที่บริเวณ หมู่ 1 ตำบลเสาธงหิน ตรงข้ามวัดราษฎร์ประคองธรรม โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งแล้ว

?

? ? ?ซึ่งในเรื่องอาคารสถานที่ทางเทศบาลได้ออกแบบเป็นอย่างดี เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัย 3-4 ปี ด้านสิ่งแวดล้อมก็จัดให้เป็นสัดส่วน มีสนามหญ้าที่ร่มรื่น อุปกรณ์เครื่องเล่น เหมาะสมกับวัย ทำให้มีความปลอดภัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เหมาะสมกับเด็กที่อยู่ในวัยแห่ง การเรียนรู้ อีกทั้งได้จัดหาครูผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถดูแลให้เด็ก เจริญเติบโตด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

? ? ?อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลตำบลบางม่วง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วงได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับอำเภอ?จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีมาตรฐานถูกต้องตามสำนักงานสาธารณสุขฯ? และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย จังหวัดนนทบุรี ปี 2554 อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาล?จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2553?ทั้งนี้เทศบาลตำบลบางม่วงจะพัฒนาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป