ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ข้อมูลเทศบาล

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เขียนโดย สำนักปลัดฯ 408
โครงสร้างหน่วยงาน เขียนโดย สำนักปลัดฯ 857
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย สำนักปลัดฯ 280
ช่องทางในการร้องเรียน เขียนโดย สำนักปลัดฯ 237
คู่มือบริการประชาชน เขียนโดย สำนักปลัดฯ 2578
รายรับรายจ่ายประจำปี 2556 เขียนโดย กองคลัง 1184
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เขียนโดย สำนักปลัดฯ 4003
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง เขียนโดย สำนักปลัดฯ 14882
รางวัลแห่งความสำเร็จ เขียนโดย สำนักปลัดฯ 5102
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ 2477
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย สำนักปลัดฯ 5707
ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบางม่วง เขียนโดย สำนักปลัดฯ 2981
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางม่วง เขียนโดย สำนักปลัดฯ 5411
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย สำนักปลัดฯ 5335
สาระจากงานป้องกัน เขียนโดย สำนักปลัดฯ 3472
รายรับรายจ่ายประจำปี 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ 1637
คู่มือประชาชน-การชำระภาษี เขียนโดย สำนักปลัดฯ 4410
เทศบาลบางม่วง เมืองน่าอยู่ เขียนโดย สำนักปลัดฯ 4499
รายรับรายจ่ายประจำปี 2555 เขียนโดย กองคลัง 2328