ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

สาระจากงานป้องกัน

งานป้องกัน เทศบาลตำบลบางม่วง

การป้องกันอัคคีภัย การใช้ก๊าซหุงต้ม การใช้ไฟฟ้า การหนีเพลิงไหม้ในอาคารสูง
สาเหตุของไฟไหม้

  1. ใช้เครื่องไฟฟ้าแล้วไม่ปิด หรือปลดปลั๊กให้เรียบร้อย
  2. ไฟฟ้าลัดวงจร หรือวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดผนังเกินไป เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ ความร้อนระบายออกไม่ได้ เครื่องร้อนจัดจนไหม้ตัวเอง
  3. อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือเก่าเกินไป หมดอายุการใช้งาน เช่น สายไฟเก่าชำรุด
  4. เกิดฟ้าผ่าเมื่อมีพายุฝน ถ้าไม่มีสายล่อฟ้าที่ถูกต้อง ก็จะเกิดไฟไหม้
  5. สถานที่บางแห่งมีการเก็บสารเคมี ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย เช่น สีน้ำมัน และน้ำมันลินซีด เมื่อคลุกเคล้ากับเศษผ้าวางทิ้งไว้ อาจคุไหม้ขึ้นเอง
  6. สาเหตุมาจากก๊าซ และอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ เช่น ก๊าซรั่ว เตาหุงต้มเมื่อใช้งานแล้วไม่ปิดให้เรียบร้อย ตลอดจนเครื่องทำความร้อนในห้องน้ำ เป็นต้น
  7. การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น สูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบ
  8. การเผาสิ่งที่ไม่ใช้ เศษขยะ เศษกระดาษ ไม่มีผู้ดูแลไฟยังไม่ดับ ถูกลมพัดไฟคุขึ้นอีก หรือลูกไฟกระเด็นไปตกที่ข้างเคียง
  9. ความประมาทในเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ จุดธูป เทียนทิ้งไว้ หรือไม่ดูแลเด็ก ปล่อยให้เด็กเล่นไม้ขีด หรือเปิดเตาก๊าซเล่น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้
  10. การเผาทุ่งในฤดูแล้ง โดยไม่ดูแลดับไฟให้เรียบร้อย เมื่อลมพัดก็จะทำให้ลุกลามไปติดบริเวณข้างเคียงได้