เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เที่ยว 4 วัด + 1 ศาลเจ้า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
?วันเดียวเที่ยว 4 วัด + 1 ศาลเจ้า?
?ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม?
0-2924-9480-3 ต่อ 100 หรือ 08-9132-8181 (คุณกรรณิการ์)

โครงการวันเดียวเที่ยว 4 วัด + 1 ศาลเจ้า แวะสักการะเจ้าแม่กวนอิม
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมะขึ้นมา ในชื่อ "โครงการวันเดียวเที่ยว 4 วัด + 1 ศาลเจ้า" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี โดยทางเทศบาลตำบลบางม่วงได้ชูวัดเด่นๆในอำเภอบางใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ทางเทศบาลตำบลบางม่วง ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะร่วมเดินทางมาทำบุญนมัสการพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมกับชมโบสถ์ที่งดงามและทำทานโดยการเลี้ยงอาหารปลาหน้าวัด

วัดราษฎร์ประคองธรรม
ไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี และเจดีย์ 3 นคร

วัดเสาธงหิน
ไหว้หลวงพ่อโต (พระปางป่าเลไลย์) ที่ศักดิ์สิทธิ์

วัดอินทร์
ไหว้พระบนมณฑปอันงดงาม และแวะให้อาหารปลาที่วังมัจฉา

วัดพิกุลเงิน
ไหว้หลวงพ่อพุทธโสธรจำลององค์แรกของประเทศไทย

ศาลเจ้าพ่อบางใหญ่
ศาลเจ้าดีเด่นระดับอำเภอ

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี
องค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากหินทรายขาวก้อนเดียว ความสูง 9.99 เมตร?

เที่ยว 4 วัด + 1 ศาลเจ้า