เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ติดต่อเทศบาลตำบลบางม่วง

การติดต่อ

รูป

สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่:
เลขที่ 32/20 หมู่ 2 ตำำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-924-9480-3

โทรสาร: 02-595-1562

หมายเลขโทรศัพท์ : ติดต่อภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ 02-924-9480-3

ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้องนายกฯ / หน้าห้องปลัดเทศบาลฯ กดต่อ 100
นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง กดต่อ 101?
ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง กดต่อ 102
รองปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง? กดต่อ 103?
สำนักปลัดเทศบาลฯ
? ?- งานธุรการ
? ?- งานการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร)
? ?- งานแผนและงบประมาณ
? ?- งานการศึกษา
? ?- งานประชาสัมพันธ์?
กดต่อ 110?
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? กดต่อ 105?
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม? กดต่อ 109?
กองช่าง? กดต่อ 111?
กองคลัง? กดต่อ 106?
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง? 02-595-1071?
แจ้งเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ ติดต่อรถดับเพลิง รถพยาบาลกู้ชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง? 02-920-0787?

แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลบางม่วง

แผนที่เทศบาลตำบลบางม่วง